Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2B
00-908 Warszawa

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Budynek nr. 135 (LIPSK)

Janusz Jaroszyński
tel. 576 265 988
e-mail: janusz.jaroszynski@wat.edu.pl