O NAS

Kierownik studiów
dr n. praw. Janusz Jaroszyński

Z-ca Kierownika studiów
dr hab. prof. SGH – Bartosz Grucza

Z-ca Kierownika studiów
dr Wiesława Załoga