MBA w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego to studia skierowane do pracowników, w tym kadry kierowniczej, instytucji publicznych i firm prywatnych zajmujących się utrzymaniem strategicznego bezpieczeństwa Państwa oraz podległych mu podmiotów.

Tematyka studiów dostosowana jest do oczekiwań służb mundurowych, administracji publicznej, przedsiębiorstw reprezentujących sektor zbrojeniowy, energetyczny, transportowy i branżę ICT. Autorski program stworzony przez Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT wspólnie z ekspertami w dziedzinie zarządzania - doświadczonymi praktykami, gwarantuje najwyższą jakość kształcenia z wykorzystaniem interaktywnych form nauczania opierających się na analizie studiów przypadku, ćwiczeniach, warsztatach i konwersatoriach. Interdyscyplinarny program łączy wszystkie kluczowe zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej z wysokim standardem organizacji zajęć i unikalnym gronem wykładowców o dużym doświadczeniu  oraz wysokiej pozycji zawodowej.

Uczestnicy studiów MBA podczas pracy w grupach zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji, zarządzania i technologii, poznają m.in. aspekty finansowe oraz prawne - zdobędą kompetencje „miękkie” i „twarde”, których właściwa konfiguracja decyduje o sukcesie zawodowym menedżera. Studia skierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności zarządcze w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego. Ich tematyka pozwala poszerzyć perspektywy zarówno osobom zajmującym się tymi zagadnieniami na co dzień jak i pomóc w rozwoju kariery osobom rozpoczynającym swoją ścieżkę zawodową w bezpieczeństwie wewnętrznym i obronie narodowej.

Cena za studia wynosi 23.400 PLN

Na prośbę słuchacza istnieje możliwość rozłożenie czesnego na raty.