» » RUSZYŁA I EDYCJA STUDIÓW MBA W ZAKRESIE OBRONY NARODOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

RUSZYŁA I EDYCJA STUDIÓW MBA W ZAKRESIE OBRONY NARODOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

W Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej 15 października 2022 r. odbyła się uroczysta inauguracja I edycji studiów podyplomowych MBA w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Uroczystość otworzył dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT. Uczestniczyli w niej studenci, zaproszeni goście oraz władze uczelni: prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT i kanclerz mgr inż. Stanisław Pitucha.

„Nowo utworzone w Wojskowej Akademii Technicznej studia MBA są odpowiedzią Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania na pojawiające się potrzeby doskonalenia umiejętności menedżerskich w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego. Program studiów został skonstruowany tak aby łączył kluczowe zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej z wysokim standardem organizacji zajęć i unikalnym gronem wykładowców o dużym doświadczeniu  oraz wysokiej pozycji zawodowej. Wśród uczestników pierwszej edycji są osoby, które odpowiadają za zapewnienia bezpieczeństwa lub realizację zadań obronnych w swoich instytucjach. Myślę, że to najlepsza rekomendacja tego, że studia zostały odebrane jako wartościowe dla rozwijania kompetencji menadżerskich dotyczących zarządzania szeroko pojętym bezpieczeństwem” – podkreślił płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT.

Podczas uroczystej inauguracji studenci zostali zapoznani z obszarami działalności badawczo-dydaktycznej Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania.

Wykład inauguracyjny nt. ,,Bezpieczeństwo militarne Polski w realiach XXI wieku” wygłosił płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT.

Program Studiów podyplomowych MBA w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego obejmuje 450 godzin zajęć dydaktycznych w ramach 37 przedmiotów, realizowanych w formie wykładów i seminariów. Warunkiem zaliczenia studiów jest przygotowanie pracy końcowej i zdanie egzaminu. Studia trwają trzy semestry i mają charakter niestacjonarny. Prowadzone są w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych w każdym semestrze.

W ramach programu kształcenia na studiach MBA eksponowane są obszary tematyczne w zakresie strategii i projektów, marketingu i współpracy w sektorze publicznym, zarządzania funkcjonalnego, certyfikacji przemysłu obronnego, zarządzania kompetencjami miękkimi, zarządzania organizacją, uwarunkowań systemowych, nowoczesnych technologii, umiejętności komunikowania w organizacjach obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego, kreowania społecznej odpowiedzialność biznesu, tworzenia strategii współpracy w obronie narodowej i bezpieczeństwie wewnętrznym.

Z ofertą studiów podyplomowych MBA w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego można zapoznać się w Internetowym Systemie Rekrutacji WAT. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych edycjach MBA.